dot dot

 

      
 

          ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร ร้านอาหารหลากหลาย แฟชั่นความงามตามสไตล์ ยุคนี้เป็นยุคที่โรงเรียนสอนพิเศษได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนการสอนของโรงเรียน ในภาคปกติอาจไม่เพียงพอต่อบุตรหลาน อีกทั้งในยุคปัจจุบันการแข่งขันในด้านของการศึกษาค่อนข้างสูง ดังนั้น การเรียนพิเศษหรือเรียนเสริมโดยรวมแล้วจึงช่วยให้เด็กได้เข้าใจในวิชาที่เรียนมากขึ้น  และช่วยเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าและศึกษาต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ.......อ่านต่อ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 55

  2012-02-16

ภาพกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ ที่ บี บูเลอวาร์ด เอดูเคชั่น พาร์ค ประจำปี 2555

More...

กิจกรรมวันเด็ก 54

  2012-02-16

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ บี บูเลอวาร์ด เอดูเคชั่น พาร์ค ประจำปี 2554

More...

  2012-04-09

ภาพกิจกรรม โรดโชว์ ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์

More...

No article here !
Copyright © 2012 All Rights Reserved.

สำนักงาน B Boulevard Education Park
ที่อยู่ :  444 หมู่ 1 ถนนกิ่งแก้ว (บางนา-ตราด กม. 12.5) ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ      รหัสไปรษณีย์ 10540
เบอร์โทร :  02 325 0333,089 006 4044      แฟกซ์ :  02 325 0330
อีเมลล์ : sales@bboulevard.com เว็บไซต์ : www.bboulevard.com